Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacją obiektu-rozbudowa kanalizacji deszczowej. 25-05-2020
9:00
0 0
2. Modernizacja obiektu: zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku hali szermierczej. 05-06-2019
11:00
0 0
3. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, naświetli oraz elewacji. 26-03-2018
9:00
0 0
4. Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi. 21-08-2017
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektów - przebudowa korytarzy z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych -2 etap 18-03-2016
9:00
3 0