Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. (2) Roboty remontowo-budowalne związane z modernizacją Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. 14-07-2022
14:15
0 0
2. Zespół Szkół Łączności. Roboty remontowo-budowalne związane z modernizacją budynku. 24-06-2022
14:45
0 0
3. Zespół Szkół Łączności w Gliwicach. Budowa boiska do siatkówki plażowej. 29-09-2021
8:00
1 0
4. Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. 18-06-2021
14:30
1 0
5. Modernizacją obiektu-rozbudowa kanalizacji deszczowej. 25-05-2020
9:00
0 0
6. Modernizacja obiektu: zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku hali szermierczej. 05-06-2019
11:00
0 0
7. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, naświetli oraz elewacji. 26-03-2018
9:00
0 0
8. Modernizacja obiektu - izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi. 21-08-2017
9:00
0 0
9. Modernizacja obiektów - przebudowa korytarzy z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych -2 etap 18-03-2016
9:00
3 0