Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.
(Zespół Szkół Łączności w Gliwicach)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.
(Technikum nr 3 w Gliwicach)

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.
(Szkoła Policealna nr 3 w Gliwicach)

Deklaracja dostępności serwisu zsl.bip.gliwice.eu

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsl.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsl.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dotępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsl.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Grządkowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsl.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 36 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsl.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsl.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Łączności w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które posiada podjazd dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W budynku przy wejściu znajduje się portiernia

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze na parterze. Budynek nie posiada wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu A.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię przy wejściu do budynku. Pracownik portierni znajdującej się przy wejściu informuje o rozkładzie pomieszczeń w budynku. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking na którym, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Łączności w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Grządkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:42:44
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Dylong
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:42:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:50:24
2Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:50:30
3Podstawowe uzupełnienie stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:24:14
4Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-21 19:40:03
5Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-21 19:44:17
6Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-29 15:22:11
7Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2021-03-06 16:00:37
8Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Krzysztof Dylong2021-03-06 16:02:09
9Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Krzysztof Dylong2021-03-24 19:46:05
10Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.Krzysztof Dylong2021-03-24 19:46:38
11Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:48:13
12Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:49:58
13Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:52:03
14Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:55:11
15Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:55:42
16Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:56:36
17Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:57:02
18Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:58:00
19Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:58:43
20Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:59:17
21Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 19:59:54
22Aktualizacja deklaracji dostępnościKrzysztof Dylong2021-03-24 20:00:25
23Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępnaKrzysztof Dylong2021-03-25 20:12:47
24Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępnaKrzysztof Dylong2021-03-25 20:14:13
25Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępnaKrzysztof Dylong2021-03-25 20:15:44
26Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępna dla Technikum nr 3 w Gliwicach oraz Szkoła Policealna nr 3 w GliwicachKrzysztof Dylong2021-04-01 13:14:00
27Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępna dla Technikum nr 3 w Gliwicach oraz Szkoła Policealna nr 3 w GliwicachKrzysztof Dylong2021-04-01 13:15:55
28Umieszczenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r. - wersja dostępna dla Technikum nr 3 w Gliwicach oraz Szkoła Policealna nr 3 w GliwicachKrzysztof Dylong2021-09-01 19:07:11
29Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności.Krzysztof Dylong2022-03-01 20:22:04
30Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności.Krzysztof Dylong2022-03-01 20:22:57